درباره دکتر

دکتـر مهـدی کریـمی

  • متخصص قلب و عروق
  • عضو هیئت علمی دانشگاه
  • عضو انجمن قلب آمریکا (AHA)

فهرست
تماس