لوگو سایت دکتر مهدی کریمی

آموزش احیای قلبی ریوی و تنفسی (CPR)

وقتی گردش جریان خون یا تنفس کسی قطع می‌شود، گذشت ثانیه‌ها بسیار حیاتی می‌شود و ممکن است طی این ثانیه‌ها مغز فرد آسیب دائمی ببیند و یا از کار بیفتد. اگر شما روش‌های احیاء قلبی ریوی(CPR) را بدانید می‌توانید بیمار را از مرگ نجات دهد. احیاء قلبی ریوی یک روش اورژانسی برای فردی است که قلب او از کار افتاده یا نفس نمی‌کشد. احیاء قلبی ریوی می‌تواند گردش جریان خون و تنفس را تا رسیدن اورژانس بازگرداند.

دکتر کریمی، متخصص قلب می گویند:

حتی اگر شما برای انجام احیاء قلبی ریوی آموزش ندیده باشید می‌توانید برای جوانان و بزرگسالان از روش احیاء قلبی ریوی با دست استفاده کنید (این روش برای کودکان توصیه نمی‌شود). احیاء قلبی ریوی با دست به وسیله فشردن قفسه سینه باعث نگه داشتن گردش جریان خون تا زمان رسیدن اورژانس می‌شود. اگر شما آموزش دیده‌اید، می‌توانید از فشار بر روی قفسه سینه، باز کردن راه تنفسی و تنفس مصنوعی استفاده کنید. تنفس مصنوعی کمک می‌کند تا اکسیژن به ریه‌های فردی که تنفسش قطع شده، بازگردد. برای حفظ مهارت‌های خود باید هر دو سال یک مرتبه آموزش را تکرار کنید.

مراحل احیاء قلبی ریوی برای بزرگسالان


روش احیاء قلبی ریوی برای افراد بالای دوازده سال به کار برده می‌شود.

1- صحنه را بررسی کنید

– مطمئن شوید که شرایط برای اینکه شما به بیمار کمک کنید ایمن و مساعد است.

2- بیمار را معاینه کنید

– به بیمار یک ضربه آهسته بزنید و او را صدا کنید.

3- به اورژانس اطلاع دهید

– با 115 یا شخصی که بتواند کمک کند تماس بگیرید.

اگر شما با یک بیمار بزرگسال مواجه هستید ابتدا با 115 تماس بگیرید سپس فرایند احیاء قلبی ریوی را آغاز کنید. اگر بیمار هوشیار نبود چه نفس بکشد و چه نفس نکشد با اورژانس تماس بگیرید.

گردش جریان خون (C- Circulation)

سی مرتبه قفسه سینه را به داخل فشار داده و رها کنید.

کف یک دست را در مرکز قفسه سینه و دست دیگر را روی دست اول قرار دهید. قفسه سینه را به اندازه حدود پنج سانتیمتر با نرخ 100 تا 120 بار در دقیقه به داخل فشار دهید.

1.1

راه تنفسی (A- Airway)

سر بیمار را به سمت عقب داده و چانه وی را بالا نگه دارید تا راه تنفسی او باز شود.

تنفس مصنوعی (B- Breathing)

به وسیله انگشتانتان راه بینی را ببندید، نفس بکشید، دهان بیمار را به وسیله لبان خود بپوشانید و عمل بازدم خود را در دهان او انجام داده تا قفسه سینه او بالا بیاید. تنفس مصنوعی دوم را هم به طور مشابه انجام دهید. بین هر بار تنفس مصنوعی یک ثانیه فاصله بدهید. اگر سینه بیمار بالا نمی‌آید دوباره راه تنفس وی را باز کنید.

Untitled-1

مراحل C – A – B را تا زمان رسیدن اورژانس یا آغاز نفس کشیدن مجدد بیمار تکرار کنید.

اگر دو نفر امدادگر هستید، یک نفر تنفس مصنوعی و یک نفر ماساژ قلب را انجام دهد. مراحل احیاء قلبی ریوی و نرخ انجام حرکات مشابه دفعه اول است.

به یاد داشته باشید مراحل 1 2 3 C A B جان بیماران را نجات می‌دهد.

با آشنا شدن با روش احیاء قلبی ریوی برای بزرگسالان به شما کمک می‌کند تا آن را برای این بیماران به روش صحیح انجام دهید. این فقط یک مرور اجمالی بر این روش است و نباید آن را به عنوان آموزش قلمداد کرد ولی برای یاداوری مفید است.

احیاء قلبی ریوی مهارت ساده‌ای است که با دانستن آن می‌توانید جان یک نفر را نجات دهید. هر روز این اتفاق می افتد ولی جان انسان‌ها از دست می‌رود فقط به این خاطر این که تماشاگران حاضر در صحنه در مورد انجام احیاء قلبی ریوی بزرگسالان که شامل ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی است آموزشی ندیده‌اند.

مراحل احیاء قلبی ریوی برای کودکان


توجه کنید که  مراحل زیر احیاء قلبی ریوی برای بیماران 1 تا 12 سال است و تقریباً مشابه مراحل بزرگسالان بوده با تفاوت‌ زیر:

  • اگر تنها هستید، قبل از تماس با 115، مراحل احیاء قلبی ریوی را پنج مرتبه (حدود دو دقیقه) انجام دهید.

1- صحنه را بررسی کنید

– مطمئن شوید که شرایط برای اینکه شما به بیمار کمک کنید ایمن و مساعد است.

2- بیمار را معاینه کنید

– به بیمار یک ضربه آهسته بزنید و او را صدا کنید.

3- با اورژانس اطلاع دهید

– با 115 یا شخصی که بتواند کمک کند تماس بگیرید.

اگر تنها هستید، قبل از تماس با 115، مراحل احیاء قلبی ریوی را پنج مرتبه (حدود دو دقیقه) انجام دهید. اگر بیمار هوشیار نبود چه نفس بکشد و چه نفس نکشد با اورژانس تماس بگیرید.

گردش جریان خون (C- Circulation)

سی مرتبه قفسه سینه را به داخل فشار داده و رها کنید.

کف یک دست را در مرکز قفسه سینه و دست دیگر را روی دست اول قرار دهید. قفسه سینه را به اندازه حدود پنج سانتیمتر با نرخ 100 تا 120 بار در دقیقه به داخل فشار دهید.

1.1

راه تنفسی (A- Airway)

سر بیمار را به سمت عقب داده و چانه وی را بالا نگه دارید تا راه تنفسی او باز شود

تنفس مصنوعی (B- Breathing)

به وسیله انگشتانتان راه بینی را ببندید، نفس بکشید، دهان بیمار را به وسیله لبان خود بپوشانید و عمل بازدم خود را در دهان او انجام داده تا قفسه سینه او بالا بیاید. تنفس مصنوعی دوم را هم به طور مشابه انجام دهید. بین هر بار تنفس مصنوعی یک ثانیه فاصله بدهید. اگر سینه بیمار بالا نمی‌آید دوباره راه تنفس وی را باز کنید.

به یاد داشته باشید مراحل 1 2 3 C A B جان بیماران را نجات می‌دهد.

با آشنا شدن با روش احیاء قلبی ریوی برای بزرگسالان به شماکمک می‌کند تا آن را برای بزرگسالان به روش صحیح انجام دهید. این فقط یک مرور اجمالی بر این روش است و نباید آن را به عنوان آموزش قلمداد کرد ولی برای یاداوری مفید است.

مراحل احیاء قلب ریوی برای نوزادان


توجه کنید که این مراحل احیاء قلبی ریوی برای بیماران زیر یک سال است و تقریباً مشابه مراحل بزرگسالان بوده با تفاوت‌های زیر:

  • دقت کنید که سر را خیلی به عقب فشار ندهید
  • اگر تنها هستید، قبل از تماس با 115، مراحل احیاء قلبی ریوی را پنج مرتبه (حدود دو دقیقه) انجام دهید
  • دهان و بینی او را به طور همزمان برای انجام تنفس مصنوعی به وسیله لبانتان بپوشانید
  • برای ماساژ قلب به جای دو دست از دو انگشت خود استفاده کنید

1- صحنه را بررسی کنید

– مطمئن شوید که شرایط برای اینکه شما به بیمار کمک کنید ایمن و مساعد است.

2- بیمار را معاینه کنید

– به بیمار یک ضربه آهسته بزنید و او را صدا کنید.

3- با اورژانس اطلاع دهید

– با 115 یا شخصی که بتواند کمک کند تماس بگیرید.

اگر تنها هستید، قبل از تماس با 115، مراحل احیاء قلبی ریوی را پنج مرتبه (حدود دو دقیقه) انجام دهید. اگر بیمار هوشیار نبود چه نفس بکشد و چه نفس نکشد با اورژانس تماس بگیرید.

گردش جریان خون (C- Circulation)

سی مرتبه قفسه سینه را به داخل فشار داده و رها کنید.

دو انگشت خود را در مرکز قفسه سینه قرار دهید. قفسه سینه را به اندازه حدود سه سانتیمتر با نرخ 100 تا 120 بار در دقیقه به داخل فشار دهید.

3

راه تنفسی (A- Airway)

سر بیمار را به سمت عقب داده و چانه وی را بالا نگه دارید تا راه تنفسی او باز شود.

تنفس مصنوعی (B- Breathing)

به وسیله انگشتانتان راه بینی را ببندید، نفس بکشید، دهان و بینی بیمار را همزمان به وسیله لبان خود بپوشانید و عمل بازدم خود را در دهان او انجام داده تا قفسه سینه او بالا بیاید. تنفس مصنوعی دوم را هم به طور مشابه انجام دهید. بین هر بار تنفس مصنوعی یک ثانیه فاصله برهید. اگر سینه بیمار بالا نمی‌آید دوباره راه تنفس وی را باز کنید.

به یاد داشته باشید مراحل 1 2 3 C A B جان بیماران را نجات می‌دهد.

با آشنا شدن با روش احیاء قلبی ریوی برای بزرگسالان به شما کمک می‌کند تا آن را برای بزرگسالان به روش صحیح انجام دهید. این فقط یک مرور اجمالی بر این روش است و نباید آن را به عنوان آموزش قلمداد کرد ولی برای یادآوری مفید است.

دکتر مهدی کریمی
دکتر مهدی کریمی

متخصص قلب و عروق ، ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو انجمن قلب آمریکا (AHA) می‌باشند.

مقالات مربوطه

تماس با ماتماس با ما