عمل بسته قلب:جراحی قلب با کاهش خطر عفونت و از دست دادن خون کمتر

برای رفع مشکلات مربوط به عملکرد قلب ممکن است نیاز به عمل باشد. عمل بسته قلب نیازی به دستگاه بای‌پس قلبی ریوی ندارد و در طول عمل حفره‌های قلب باز هستند. برخی ترمیم‌ها با استفاده از عمل بسته قلب به بهترین شکل انجام می‌شوند. در برخی موارد، عمل بسته قلب اولین مرحله برای بهبود مشکلی است که نیازمند جراحی چند مرحله‌ای است. جراحی بسته قلب از طریق ورود به قفسه سینه از جلو (استرنوتومی) یا از کنار و از بین مهره‌ها(توراکوتومی) صورت