لوگو سایت دکتر مهدی کریمی

جستجوی ” سکته ” در سوالات کاربران

سـوال : سلام آقای دکتر آیا ممکن است صرف شنیدن حرفی ناراحت کننده فردی شصت و هشت ساله دچار سکته قلبی منجر به مرگ شود؟
پاسـخ : سلام و تشکر از مشاوره استرس می تواند باعث افزایش فعالیت سمپاتیک و عاملی برای شروع سکته قلبی و مغزی شود ولی نه در فرد سالم.معمولا شخص دارای سایر موارد زمینه ساز سکته می باشد
سکته

تماس با ماتماس با ما