سی تی آنژیوگرافی قلب و موارد کاربرد آن

سي تي آنژيوگرافي قلب روشي براي مشاهده وضعيت عروق کرونري قلب است. اين عمل بدون نفوذ به پوست و بدون قرار دادن وسيله‌اي در داخل رگ‌هاي خوني انجام مي‌شود. در اين روش از سي تي اسکن همراه با یک ماده تأمین کننده کنتراست که به داخل یک سیاهرگ تزریق می‌شود، استفاده می‌گردد تا سرخرگ‌هایی که وظیفه خون‌رسانی به قلب را بر عهده دارند، به وضوح قابل مشاهده شوند. تصویری که به وسیله این روش تولید می‌شود، یک تصویر زنده و سه بعدی است که نحوه رسیدن خون به